PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Almelo.

Protestantse Gemeente Almelo
pa. Kerkelijk Bureau - Kerkplein 3
7607 BT  Almelo
AVG-Coördinator: dhr. Marco Haakmeester (mail)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente Almelo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Almelo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Almelo verstrekt. 
Alleen gegevens die voor het functioneren van de Protestantse Gemeente Almelo en voor de relatie tussen u en de Protestantse Gemeente Almelo relevant zijn worden verwerkt.

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente Almelo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Protestantse Gemeente Almelo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente Almelo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente Almelo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente Almelo" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Privacydocumenten

De Protestantse Gemeente Almelo heeft in februari 2019 de “Privacyverklaring PGA” vastgesteld. Daarnaast zijn ter ondersteuning 2 andere documenten opgesteld. In de eerste plaats “De tien woorden / geboden” waarin de materie in een ludieke vorm wordt gepresenteerd. Een tweede document bevat “Do’s en don’ts" ter ondersteuning van de gedachtevorming bij de toepassing van de AVG in de praktijk.
De betreffende documenten vindt u hier: 

terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.