PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Algemeen Nut Beogende instelling - ANBI Algemeen Nut Beogende instelling - ANBI
De Protestantse Gemeente Almelo en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente te Almelo en haar diaconie.  

Informatie:

RSIN (fiscaal nummer)
Protestantse Gemeente te Almelo: 002554720
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Almelo:   824136925
                             
     
Contactadres Protestantse Gemeente Almelo:
Kerkelijk Bureau
Kerkplein 3
7607BT Almelo
Tel: 0546 - 456744
E-mail algemeen:  kerk@pga-almelo.nl

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Almelo is verwoord in het Beleidsplan 2011-2019 en is gepubliceerd op de pagina Publicaties - Beleidsplannen, visies en besluiten.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2011-2019 van de Protestantse Gemeente Almelo is gepubliceerd op de pagina Publicaties - Beleidsplannen, visies en besluiten

De Protestantse Gemeente Almelo maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk Nederland. Klik hier voor het beleidsplan "Dichter bij het hart 2017 - 2020" van de Protestantse Kerk Nederland.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de vijf wijkgemeenten en door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente Almelo is op deze website opgenomen onder Bestuur en Organisatie

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder en organisten.

Activiteiten
De vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de centrale website van de Protestantse Gemeente Almelo en de afzonderlijke websites van de wijkgemeenten.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Almelo zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op de website. Deze stukken zijn op de website te vinden onder Publicaties - Leden en financiele overzichten. De stukken zijn ook in te zien via het Kerkelijk Bureau.
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.