PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Uitslag Kerkbalans 2020 Uitslag Kerkbalans 2020
Beste Gemeente leden van de Protestante Gemeente Almelo,

Vanmorgen, 8 februari 2020,  zijn de uitslagen van de actie Kerkbalans 2020 met alle wijken besproken.
De prognoses liggen in lijn met de verwachting in de meerjaren prognose 2018 - 2028 die is vastgesteld in de Algemene Kerkenraad.

Wij danken u allen voor uw toezegging.
 
Kerkbalans digitaal Kerkbalans digitaal
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2020 zijn in volle gang.
Evenals voorgaande jaren ontvangt u in januari een envelop Kerkbalans van uw wijkgemeente om deel te nemen aan deze actie.

Velen van u zijn gewend om allerlei zaken via de computer te regelen. Vanaf 2020 bieden we u als kerk de mogelijkheid om uw toezegging digitaal aan te leveren via de website van de PGA.
In de envelop Kerkbalans zult u een beschrijving aantreffen van de daarbij behorende stappen.

Tijdens een geldwervingsvergadering in oktober is besloten om vanaf januari 2020 geen acceptgiro’s meer uit te geven. Van de uitgegeven acceptgiro’s blijkt dat er maar weinig daadwerkelijk bij een bank ingeleverd worden. In plaats daarvan ontvangt u een betaalinstructie.
Op deze betaalinstructie staan alle gegevens die u nodig heeft om een betaling te kunnen overmaken, hetzij via uw eigen overschrijvingsformulier of via internetbankieren.

Voor vragen kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, tel. 0546-456744. Tussen 10.00 – 12.00 uur.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Medewerksters Kerkelijk Bureau.
 
Kerkbalans

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.
 
U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting.*
 
*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kerkbalans.
 


Bijdragen, die via de aktie kerkbalans zijn toegezegd, kunnen betaald worden via (IBAN) rek. nummer: NL70 RABO 0373 7149 63 ten name van de Protestantse Gemeente Almelo inzake Kerkbalans

De gelden komen vervolgens terecht bij uw eigen wijk zoals via uw formulier is aangegeven.

 
Besteding gelden Protestantse Gemeente Almelo Besteding gelden Protestantse Gemeente Almelo
Uit vragen van gemeenteleden naar aanleiding van de actie Kerkbalans is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over waar de PGA het geld dat binnenkomt voor de kerk aan besteedt.

De begroting 2018 geeft hier een mooi overzicht van. Op hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit.


 
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.