PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Colofon Colofon
"Communiceren is weten” en “Weten is communiceren”
 
De PGA: Heel wat te bieden
De kerk heeft veel meer te bieden dan menigeen zich realiseert. Er gebeurt veel, zowel op centraal - als op wijkniveau. Wij werken daarom aan een sterkere positionering van onze gemeente. Wij bouwen aan een kerk met een fris en eigentijds imago. Door middel van informatieverstrekking en communicatie werken wij aan ons imago: één herkenbaar beeld van onze gemeente naar buiten. Of het nu gaat om informatie vanuit de verschillende kerkenraden, de colleges of Kerkbalans.
 
Communicatie via de website
Met deze website maken wij ook gebruik van de specifieke mogelijkheden van internet. 

Verantwoordelijkheid en Reglement voor Publicaties
Deze website (www.pga-almelo.nl) en de aangesloten websites van de Wijkgemeenten vallen onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Het Reglement voor Publicaties (versie 1.3), vastgesteld in de AK vergadering op 22 september 2014 is op deze website van toepassing, en kunt u hier downloaden.

Aansprakelijkheid
De Protestantse Gemeente Almelo streeft ernaar de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De Protestantse Gemeente Almelo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.

Auteursrecht
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, rust op deze informatie auteursrecht. Er mag dan ook niets van de website worden gebruikt, gewijzigd, vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd- of ander gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Centrale Website Raad.
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.