PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad
De centrale Algemene Kerkenraad
In de wijkgemeenten leeft de kerk: hier voelen de mensen zich thuis.
Behalve de vijf wijkkerkenraden kent de Protestantse Gemeente Almelo een Algemene Kerkenraad (hierna te noemen de AK).

Leden AK
De AK bestaat uit twintig leden. Zestien daarvan worden aangewezen door en uit de wijkkerkenraden. Zij zijn dus tevens lid van een wijkkerkenraad. Vier zijn boventallig (geen lid van een wijkkerkenraad) vanwege het vele werk dat aan die functies verbonden is: de voorzitter van het college van diakenen, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, de secretaris (scriba) en de voorzitter (preses) van de algemene kerkenraad.
 
Taken AK
De algemene kerkenraad regelt een aantal zaken voor de hele stad en voor alle wijkgemeenten gezamenlijk. Het zijn zaken die wijkoverstijgend zijn. Daarvoor is dan niet de wijkkerkenraad maar de AK bevoegd Daarom geldt: De AK staat niet boven, maar naast de wijkgemeenten
Daarbij kunt u denken aan:
  • het treffen van voorzieningen voor de gemeente als geheel
  • vermogensrechtelijke aangelegenheden
  • zaken die te maken hebben met de rechtspositie van predikanten en betaalde krachten
  • het vaststellen van plaats en tijd van de kerkdiensten.
Twee keer per jaar voert het moderamen van de AK overleg met de predikanten en kerkelijk werkers.

De predikanten c.q. kerkelijk werkers die verbonden zijn aan de zorginstellingen (TriviumMeulenbeltZorg, Reggeland-Eugeria, Ziekenhuis Groep Twente) en zij die op openbare basisscholen werken komen één keer per jaar in de AK om verslag te doen van hun werkzaamheden.
 
Ook de commissie vorming en toerusting en het werk van het AJB staan onder de hoede van de AK.
 
Commissies
Op dit moment vragen de noodzakelijke bezuinigingen veel tijd en aandacht. Heldere en duidelijke besluitvorming leidt anderzijds ook weer tot nieuwe initiatieven. Om deze initiatieven uit te werken, worden in een aantal gevallen commissies ingesteld.
Een commissie die is ingesteld is bijvoorbeeld de werkgroep missionair werk. Voor het operationaliseren van het missionair werk in onze gemeente, krijgt de werkgroep ondersteuning van een functionaris die aan de landelijke kerk verbonden is
 
Dagelijks bestuur
De AK vergadert op de eerste donderdagavond van de maand van 20 tot 22 uur. Een uitzondering hierop vormt de augustusmaand.
Het dagelijks bestuur van de AK (het moderamen) heeft als taak de vergaderingen van de AK voor te bereiden en de besluiten uit te voeren. Daarnaast is het moderamen sterk coördinerend bezig. Zij voert overleg met diverse wijkkerkenraden, werkgeroepen, andere kerkelijke instanties indien dat in het belang van de gemeente nodig is.

Het moderamen vergadert in de regel op de derde maandagavond van de maand van 20 tot 22 uur.
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.