PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO betekent Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Zending:
Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Vanaf het begin ging dat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact kwam. Dialoog en ontmoeting zijn hierbij centrale begrippen.

Werelddiaconaat:
Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Barmhartigheid en noodhulp zijn hierbij centrale begrippen.

Ontwikkelingssamenwerking:
Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. Mede onder invloed van de Wereldraad van Kerken heeft het begrip ontwikkelingssamenwerking vaste voet gekregen in de kerken. Bewustwording en gerechtigheid zijn hierbij centrale begrippen.

Wilt u de ZWO financieel steunen dan kan dit via het rekeningnummer op bijgaande link.

 
ZWO Commissie Almelo ZWO Commissie Almelo

De ZWO-commissie Almelo bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten in Almelo en heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaresse.

Het doel van de de ZWO-commissie Almelo is dan ook op basis van de 3 deelgebieden steun te verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld, bij de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Het uitgangspunt is dat er grote waarde wordt gehecht aan verbetering van levensomstandigheden van de allerarmsten, ongeacht hun geloof, overtuiging, ras of nationaliteit.
Hiervoor wil de ZWO-commissie dan ook de zelfstandigheid en zelfvoorziening van de gesteunde groepen en organisaties stimuleren in woord en daad.
De middelen die de ZWO-commissie Almelo gebruikt om het bovenstaande te bereiken zijn de communicatie richting de gemeentelijke leden van de kerk in Almelo en geldwerving.
 
De communicatie wordt onder andere gedaan door informatie te geven via de kerk- en wijkbladen, voorlichting op wijkavonden en informatie via de lokale media (o.a. Radio Almelo).

Eens per jaar wil de commissie ook hun eigen werkgebied onder de aandacht brengen via een ZWO-kerkdienst. Deze kerkdienst wordt elk jaar wisselend in een van de Almelose wijkgemeenten gehouden. Hieraan wordt meegewerkt door een aantal commissieleden en de wijkpredikant. De nadruk ligt dan vooral in het promoten van het gekozen project en het werk van Kerk in Actie.
Door middel van de bovenstaande punten wil de ZWO-commissie Almelo met name 'ZWO-bewust' maken.
 
De geldwerving vindt plaats door het jaarlijks benaderen van de kerkleden met een vraag om een gift voor de ZWO-commissie. Ook zijn er soms collecten in de dienst en de extra avondmaalscollecten. Verder worden er cartridges en 'oude' mobiele telefoons, gebruikte ansichtkaarten en postzegels ingezameld.
Hiervoor staan er achter in de kerk 2 boxen, waar deze 'oude' producten kunnen worden ingeleverd.
 
Vanuit de ZWO-commissie wordt er per twee jaar een project gekozen dat de commissie dan, met name geldelijk, gaat ondersteunen. Hiervoor worden de jaarlijkse inzamelingsacties gebruikt en de extra collecten.
 
Naast deze activiteiten wil de commissie graag het werk van de ZWO bij de jeugd onder de aandacht brengen. Hiervoor wordt er jaarlijks door een aantal leden gekeken wat de best mogelijke oplossing hiervoor is. In de wijkgemeenten wordt er dan contact opgenomen met de 'jeugd' om te vragen of zij hiervoor een bijdrage willen leveren. Het invulling geven aan deze vraag wordt geheel overgelaten aan de 'jeugd' zelf.

We hopen u met het bovenstaande een beeld te hebben gegeven waar de ZWO-commissie in Almelo voor wil staan en hoe zij dit probeert te bereiken.

Voor suggesties staan wij altijd open en we horen graag wat uw mening is.
Voor reacties kunt u altijd een mail zenden aan de secretaresse Ria Nijhuis: .

Klik hier om terug te gaan naar Zending.

 
 

Inloggen


Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.