Kerkdienst

Kerkdienst

In het menu-item Kerkdienst wordt een uitleg gegeven over wat er in een kerkdienst gebeurt.

In het dienstenrooster kunt u zien waar en wanneer een kerkdienst gehouden wordt en welke predikant de kerkdienst leidt.

In het collecterooster kunt u zien welke doelen zijn vastgesteld door de Algemene Kerkenraad

terug