PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Kerkbalans Kwintet januari 2019

Kerkbalans Kwintet januari 2019

Geef voor je kerk

Er is een mooi oud verhaal:
Ergens in Frankrijk staat hoog in de bergen een klein kerkje. Elke zondagavond komen daar de dorpsbewoners bij elkaar. Ieder heeft een olielampje in de hand. Dat begon in 1550 en is nu nog zo. De olielampjes zijn eigendom van de kerk. Ieder lid van de kerk krijgt zo’n lampje in bruikleen. Al vierhonderd jaar gaan zo de oude lampen van hand tot hand. Want in de kerk is geen verlichting. Door te komen, breng je licht in het donker.
In de kerk worden de lampjes aangestoken en op de kerkbanken gezet. Alle dorpelingen komen trouw naar de kerk omdat ze weten dat het donker zal zijn in de kerk als zij thuis blijven.

Wij denken vaak dat ons lichtje er niet toe doet. Dat ene lichtje meer of minder, wat maakt dat nou voor verschil. En wanneer het donker is, denken we: “we zoeken ergens anders wel een plek waar het licht is”. Maar we vergeten dat wij zélf licht kunnen brengen. Wij kunnen ons eigen lampje meebrengen zodat het lichter wordt. Ons eigen lampje, dat is:
onze inzet, inbreng, creativiteit,
onze belangstelling, ons mee-doen,
onze eigen verantwoordelijkheid
en onze financiële bijdrage.

Daarom gevraagd:

 • mensen die financieel bij willen dragen
  de kerk draait volledig op giften, krijgt geen subsidie

  en er is van alles wat betaald moet worden:
  zoals de kosten van de kerkgebouwen,
  het salaris van predikant en organist,
  materiaal voor jeugdwerk en kringen
  en nog veel meer.
 • mensen die de handen uit de mouwen willen steken
  de kerk draait bijna volledig op vrijwilligers:
  kerkenraadsleden, jeugdwerkleiding
  bezoekers, mensen die praktische klussen doen
  Vele handen maken licht werk!
Geef voor de kerk, zodat al die dingen kunnen blijven:
een plek om tot rust en bezinning te komen
          pas op de plaats in ons drukke bestaan,
          en plek om te zingen en te bidden,
          een kaarsje aan te steken
een plek waar het leven gevierd wordt:
          kinderen gedoopt
          en huwelijken ingezegend
een plek waar verdriet een plaats krijgt
          waar afscheid genomen wordt van gestorvenen
          waar hun namen genoemd blijven
          en gebeden wordt bij verdriet en nood
een gemeenschap van mensen
          die met elkaar meeleven
          en naar elkaar omzien,
een gemeenschap van mensen
          die zoeken naar Gods bedoeling met het leven
          naar een weg om te gaan
een gemeenschap van mensen
          die proberen open te staan voor jong en oud,
          voor ervaren gelovigen én voor nieuwkomers

Geef voor de kerk zodat de kerk hier in Almelo toekomst heeft. Uw/jouw bijdrage maakt verschil!

Da. Monica Schwarz

 
Kerkbalans

Kerkbalans


Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.
 
U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting.*
 
*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kerkbalans.
 Bijdragen, die via de aktie kerkbalans zijn toegezegd, kunnen betaald worden via (IBAN) rek. nummer: NL70 RABO 0373 7149 63 ten name van de Protestantse Gemeente Almelo inzake Kerkbalans

De gelden komen vervolgens terecht bij uw eigen wijk zoals via uw formulier is aangegeven.

 
Uitslag Kerkbalans 2019 Uitslag Kerkbalans 2019

Beste Gemeente leden van de Protestante Gemeente Almelo,

Vanmorgen, 9 februari 2019,  zijn de uitslagen van de actie Kerkbalans 2019 met alle wijken besproken.
Het is verheugend te zien dat het totaal bedrag van de PGA dit jaar is gestegen met 0,9 %. Deze stijging komt vooral ten goede aan de wijken, de opbrengst voor de diaconie is aanzienlijk minder.
De cijfers voor de PGA, onderverdeeld in de 5 wijken zijn in onderstaande tabel te zien.
De Ontmoeting heeft ervoor gekozen om op dit moment uitsluitend voor de kerk een bijdrage te vragen, voor de diaconie volgt in maart een separate actie. Vandaar dat voor de Ontmoeting nog geen bijdrage voor de diaconie bekend is.
Deze cijfers zijn in de afkondiging op zondag 10 februari in de kerkdiensten medegedeeld, ze zijn ook te vinden op onze website.
We kunnen in dankbaarheid terug zien op een goed resultaat, een voorwaarde  om het werk van de PGA ook in 2019 te kunnen blijven uitvoeren.
Tot slot willen we eenieder die heeft meegewerkt aan de actie Kerkbalans 2019 hierbij van harte danken voor hun inzet!

Chris Meier,                                     Piet Visser
Voorzitter CvD.                                Voorzitter CvK.


 
Besteding gelden Protestantse Gemeente Almelo Besteding gelden Protestantse Gemeente Almelo

Uit vragen van gemeenteleden naar aanleiding van de actie Kerkbalans is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over waar de PGA het geld dat binnenkomt voor de kerk aan besteedt.

De begroting 2018 geeft hier een mooi overzicht van. Op hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit.


 

 
 

Inloggen


Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.