Kerkdienst beluisteren Kerkdienst beluisteren

Eind november 2013 is het laatste kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) aangesloten op kerkdienstgemist.nl. Daarmee zijn elke zondag alle diensten ‘live’ mee te luisteren via internet op computer, laptop, tablet of smartphone.

Met andere woorden: iedereen die thuis beschikt over een internet verbinding en een computer kan via de website www.kerkdienstgemist.nl de dienst meeluisteren. Of op een later tijdstip een dienst beluisteren.


 

 

 

 

 

Voor degenen die thuis én geen computer én geen internetverbinding hebben, is er de mogelijkheid om een zogeheten ‘Lukas box’ in combinatie met een ‘mobiele internetverbinding (een 3G router)’ te gebruiken.

Is er wel een internetverbinding, maar geen computer beschikbaar, dan kan ook de Lukas box ingezet worden. Deze werkt helaas niet via een draadloze (WiFi) internetverbinding maar vereist een bedrade verbinding, een zogeheten ‘ethernet’ verbinding.

 
 
Hoe werkt deze kerkradio nu eigenlijk? Een korte uitleg.
In alle kerkgebouwen is een zogeheten kerkzender geplaatst.
 
Zodra de koster de audioapparatuur inschakelt voor bijv. de microfoons wordt ook de kerkzender geactiveerd.
Deze kerkzender maakt verbinding met een centrale computer op het internet. Thuis kunt u via uw eigen computer (PC, laptop, iPad, tablet, smartphone) ook verbinding maken met die centrale computer via de website van kerkdienstgemist.nl. En op die wijze kunt u dan live de dienst meebeleven (of op een later tijdstip naar luisteren). In een tekening komt dit er dan uit te zien zoals in de afbeelding hiernaast weergegeven is.
 
Naast het live kunnen volgen van de diensten, kan ook bij andere gelegenheden gebruik gemaakt worden van deze kerkradio, denk aan huwelijk- en uitvaartdiensten. Maar ook gemeenteavonden en concerten kunnen live meegeluisterd worden.

Wie betaald dit allemaal, wat zijn de kosten hiervoor? Een terechte vraag. Het College van Diakenen (CvD) is hierin samen met het College van Kerkrentmeesters (CvK) opgetrokken om dit tot stand te brengen. Het CvK betaald de ‘gebouw gebonden’ kosten en het CvD neemt de kosten voor de luisteraars voor haar rekening. Anders gezegd: het CvK betaald de zenders, het CvD betaald de Lukas kastjes.

De luisteraars die via internet de dienst beluisteren worden niet geconfronteerd met kosten, het live of achteraf beluisteren van de diensten is gratis. Er wordt immers gebruik gemaakt van de bestaande internetverbinding.

De luisteraars met een Lukas kastje én een mobiele internetverbinding (3G router) krijgen wél te maken met extra kosten. Het CvD stelt de apparatuur in bruikleen ter beschikking, maar vraagt een vergoeding voor het mobiele internetabonnement. Deze vergoeding bedraagt € 10,- per maand en is daarmee gelijk aan de kosten die het CvD daar zelf voor maakt. Dit bedrag mag maandelijks, per kwartaal, half- of voljaarlijks overgemaakt worden.

Wilt u gebruik maken van deze techniek? Via internet kan dat per direct! Schroom niet om een kijkje te nemen op de website van www.kerkdienstgemist.nl.
In andere gevallen: neem contact op met één van de diakenen, zij kunnen u verder helpen.
 
Wilt u een bijdrage in de kosten overmaken? Dat kan via het rekeningnummer:                  
NL51 RABO 0301303738 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Almelo

 

terug