PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Missionair Werk Missionair Werk
De kerk dankt haar bestaan aan Gods zendingswerk. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
Op zijn beurt stuurt Jezus zijn leerlingen de wereld in om de blijde boodschap uit te dragen. Hij zegt na zijn opstanding tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’.
 
Door de Protestantse Kerk is dit zo verwoord: ‘De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus’ (Kerkorde art. X,1)
 
Missionaire werkgroep PGA
Sinds 2012 functioneert een missionaire werkgroep, die bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten en de missionair predikant. Ds. Catherinus Elsinga is voor het missionaire werk van de PGA één dag per week beschikbaar.
 
De opdracht van de missionaire werkgroep is:
  • In aansluiting bij de wijkgemeenten zoeken naar mogelijkheden voor een concrete invulling van het missionaire werk.
  • De leden van de wijkgemeenten daar bij te betrekken. (Toerusting, motivatie, p.r., enz.)
  • Initiatieven van wijkgemeenten door coördinatie en goede communicatie een bredere uitstraling geven in de PGA. Zo kan er een stedelijk missionair plan ontstaan. Van belang is om de sterke punten met elkaar uit te wisselen.
  • Het stimuleren of ontwikkelen van missionaire activiteiten voor de hele PGA / de stad Almelo, zo mogelijk in samenwerking met andere kerken.
Wat gebeurt er in het seizoen 2016-2017?

Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden bezinnen zich op het missionair beleid en een concrete missionaire activiteit. Hiertoe is in 2015 door de missionaire werkgroep een aanzet gegeven. 

LINKT

Linkt maakt de verbinding!
…tussen jou en de ander; tussen je dagelijkse leven (met zijn drukten, zorgen, uitdagingen) èn wat je beweegt, wat je gelooft, wat je drijfveren zijn.
Linkt wil een open gemeenschap zijn met een fijne sfeer waarin ruimte is voor het werken aan je relatie met God en met elkaar.
Wil je vriendschappelijke en verrijkende ontmoetingen aangaan? Je op je gemak voelen – met je vragen, twijfels en eigenaardigheden - in een sfeer waarin nieuwe gezichten welkom zijn? Ben jij tussen de 25-45 jaar?
Dan nodigen we je van harte uit om eens vrijblijvend langs te komen! 
 
Ennuh...wanneer maken we met jou een link?
We gaan aan de slag met een thema dat aansluit bij onze leefwereld. We proberen een verbinding te leggen met de Bijbel en met elkaar. Zo ontstaan er links: met elkaar, met God, met je leefwereld.
In een ongedwongen sfeer hopen we elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Meer informatie is te vinden op de website van LINKT
 
SCOPUS – de Bijbel beleven
Is je belangstelling voor het geloof gewekt? Zou je meer willen weten over de Bijbel? Verlang je de betekenis van binnenuit te beleven? Dan is Scopus iets voor jou!
 
Scopus is een bijzondere manier om het geheim van het geloof te ontdekken. De deelnemers ‘beleven’ de Bijbel door zich te verplaatsen in de hoofdpersonen van een Bijbelverhaal.
Neem de geschiedenis van Abraham. God riep hem: ‘Abraham, ga op reis’. Hoe loopt dat avontuur? Wat moet hij opgeven? Hoe groeit zijn vertrouwen onderweg? Als je in zijn schoenen gaat staan, komt zo’n verhaal dichtbij.
 
Zo proef je in vier avonden iets van de betekenis van de Bijbel voor je dagelijkse leven. 
Wij kiezen voor een serie verhalen uit het Nieuwe Testament met als titel ‘Bronnen van leven’. Geschikt voor mensen die op zoek zijn, maar ook waardevol voor wie al vertrouwd is met de Bijbel.
 
Informatie:Catherinus Elsinga, De Valduif 1, 7609 NK, Almelo.
                Tel. 0546 - 67 3395; E-mail: cbelsinga@solcon.nl

ALPHA-cursus Almelo

Ben je op zoek naar God? Weet je het allemaal niet zo zeker? De Alpha-cursus is voor mensen die op een vrijblijvende manier kennis willen maken met het Christelijk geloof.
 
Kenmerkend voor Alpha is de openheid en gezelligheid. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding over een onderdeel van het Christelijk geloof. En tenslotte praat je er met elkaar over door.
 
De cursus duurt tien (donderdag-) avonden van 18.30 uur tot 21.30 uur. Halverwege gaan we er een weekend (vrijdagavond en zaterdag) tussenuit. Er komen vragen aan de orde als: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik Bijbellezen? Waarom en hoe kan ik bidden? Wie is de Heilige Geest? Hoe leidt God ons? Hoe zit het met de kerk?
 
Informatie / opgave
Bonne Oosterhuis, tel. 0546-828150, e-mail: famoosterhuis73@gmail.com of
Henk Oosterveld, tel.: 0546-814971, e-mail: henkj_oosterveld@hotmail.com.
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.