PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Missionair werk Missionair werk
Missionair Werk
De kerk dankt haar bestaan aan Gods zendingswerk. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
Op zijn beurt stuurt Jezus zijn leerlingen de wereld in om de boodschap van redding door het geloof in Jezus Christus uit te dragen. ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’.
 
Door de Protestantse Kerk is dit zo verwoord: ‘De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus’ (Kerkorde art. X,1)
 
Missionaire werkgroep PGA
Sinds 2012 functioneert een missionaire werkgroep, die bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten en de missionair predikant. Van 2012-2017 heeft er toerusting plaats gevonden en is door de wijkgemeenten missionair beleid gemaakt.

De werkgroep heeft inmiddels het accent verlegd naar:
  • Het uitwisselen van ervaringen die binnen de wijkgemeenten zijn opgedaan. Zo kunnen we leren van elkaars initiatieven, elkaar bevragen en elkaar bemoedigen.
  • Het opzetten van ‘pioniersplek’ LINKT. Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.
De pioniersplek wordt opgezet door het pioniersteam, dat (via een ‘stuurgroep’) verantwoording aflegt aan de AK. Ds. Elsinga is coördinator van het pioniersteam.

LINKT
Linkt wil een open  gemeenschap zijn in de Almelo waar mensen ervaren dat God er is, dat Hij ons hoort en dat Hij mensen kan veranderen.  Tegelijk is Linkt een plek waar je op zoek kunt gaan naar God. 

 Kijk voor meer informatie op de website van Linkt.
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.