PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
lidmaatschap Protestantse Gemeente Almelo lidmaatschap Protestantse Gemeente Almelo
Inschrijven als lid van de PKN
Hoe word je lid van de Protestantse Gemeente Almelo?
De Protestantse Gemeente Almelo kent 4 soorten leden: doopleden, belijdende leden, gastleden en belangstellenden.
 
Doopleden zijn als kind of als volwassene gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen voor hen die als  dooplid van onze gemeente ingeschreven willen worden.
 
Belijdende leden hebben belijdenis van hun geloof afgelegd en zijn ook altijd gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd voor hen die belijdend lid van onze gemeente willen worden.
 
Gastleden zijn doopleden of belijdende leden die ingeschreven staan in een andere gemeente of kerkgenootschap, en ook bij ons ingeschreven willen zijn, omdat zij zich bij onze gemeente betrokken voelen. Ze worden dan in onze gemeente als gastlid ingeschreven.
 
Belangstellenden zijn mensen die zich op een of andere manier met ons verbonden voelen. Wie zijn dit? Dat kan bv een partner zijn van iemand die wel lid is van de kerk, of kinderen van wie een of beide ouders als lid staan ingeschreven. Ook mensen die geregeld in een van onze wijkgemeenten de kerkdienst bezoeken, maar (nog )geen formele stap hebben genomen om zich als lid te laten inschrijven, kunnen zich als belangstellende laten registreren. Officieel staat men dan als “blijkgever van verbondenheid” geregistreerd.
 
Voor inschrijving kunt u het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau:
e-mail: leden@pga-almelo.nl,
tel.       0546-456744. 
 
Uitschrijven als lid van de Protestantse Gemeente Almelo
Als u niet langer lid wilt zijn van de Protestantse Gemeente Almelo, kunt u het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau. U ontvangt dan een uitschrijfformulier, dat u kunt ondertekenen. Uw registratie wordt dan ook uit de landelijke kerk (PKN) verwijderd. De uitschrijving kan altijd weer teruggedraaid worden.
 
Overschrijven naar een andere (wijk)gemeente
Het komt voor, dat men zich beter thuis voelt in een andere wijkgemeente binnen Almelo, of in een andere PKN kerk buiten Almelo. In dat geval kunt u een zgn. “perforatie” aanvragen via het kerkelijk bureau.
 
Verhuizing
Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, verhuizen uw kerkelijke gegevens met u mee. Dit is mogelijk, omdat de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie gerechtigd is om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die met een zogenaamde “SILA-stip” zijn gemarkeerd.
Als u niet in de SILA – administratie wilt staan, kunt u bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient u schriftelijk of per mail doen onder vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en adresgegevens. De SILA zal dan uw gegevens niet meer door geven bij verhuizing. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw nieuwe adres aan de plaatselijke gemeente.  SILA geeft niet alleen de verhuizingen door aan de plaatselijke gemeente, maar ook de overlijdens.  Meer informatie vindt u op www.sila.nl
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.