PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Kerkdienst Kerkdienst

Voor iedereen
Alle kerkdiensten staan open voor iedereen. Ook voor u als u niet tot een kerk behoort. Graag leggen wij uit wat er in een kerkdienst gebeurt.
In onze kerkgebouwen worden iedere zondag één of meer kerkdiensten gehouden.
In ieder huis-aan-blad worden de kerkdiensten vermeld.

Welkom
Bij de ingang wordt u welkom geheten. Soms wordt er een zogenaamde zondagsbrief uitgereikt met informatie over de inhoud van de kerkdienst (liturgie), de activiteiten in de komende week en informatie over (zieke) gemeenteleden.
In andere gevallen worden de mededelingen vóór of tijdens de dienst afgekondigd.Al onze gebouwen zijn verwarmd.
Als u dat wenst kunt u bij de ingang uw jas ophangen en de zangbundel meenemen, waaruit gezongen wordt.

Begin van de kerkdienst
U neemt in de kerk plaats op een stoel of in een bank. Alle plaatsen zijn vrij.
Aan het begin van de dienst komen de predikant en een aantal leden van de kerkenraad (bestuur) binnen. De predikant leidt de kerkdienst. De kerkenraad is mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kerkdienst.

De kerkdienst
Over de kerkdienst kan het volgende verteld worden:
In de kerkdienst worden één of meer gedeelten uit de bijbel gelezen; soms door de predikant, soms door een gemeentelid die daarvoor gevraagd is. Er wordt gezongen en gebeden tot God. Daarin wordt dank uitgesproken; en er wordt uitgesproken waar wij zorg voor hebben en waar wij verontrust over zijn. Daarbij gaat het niet alleen over ons eigen leven maar om ook over alle mensen in de hele wereld.
In de kerkdienst wordt een bijbelgedeelte door de predikant in de prediking verklaard en uitgelegd. Het is de bedoeling dat er via gebeden, prediking en liederen een verbindingslijn gelegd wordt naar ons leven van vandaag: wat heeft het woord van God ons vandaag te zeggen en hoe kunnen wij hieruit kracht putten.
De collecte in de kerkdienst herinnert ons er aan dat wij veel van God hebben gekregen en dat wij mede verantwoordelijk zijn voor onze medemens in eigen land en in de wereld.

In sommige diensten spreken de gemeenteleden staande gezamenlijk hun geloof uit volgens een vaste formule. En in andere diensten wordt van de kerkgangers verwacht dat zij samen antwoorden volgens een vaste formule.
Kent u die formules niet dan doet u uiteraard daar niet aan mee. Dat is geen bezwaar.

Aan het einde van de dienst geeft de predikant de zegen. Daarin wordt gezegd dat Gods zegen; Gods nabijheid met ons meegaat de kerk uit, de wereld in.

Kinderen in de dienst
Als u met kleine kinderen (tot circa 6 jaar) in de kerk komt, is er voor hen de oppasdienst. U kunt aan de gastvrouw, gastman vragen waar u de oppaslocatie kunt vinden. Voor kinderen die de basisschool bezoeken is er meestal (alleen niet in de zomervakantie) kindernevendienst. Deze groep woont het eerste deel van de kerkdienst gewoon bij.
Op een bepaald moment in de kerkdienst geeft de predikant aan dat de kinderen met elkaar naar de kindernevendienst gaan. In deze kindernevendienst wordt aan de kinderen op een aangepaste manier het bijbelverhaal verteld. Vaak wordt dit verhaal dan verwerkt in een tekening of in een andere expressievorm. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen weer in de kerk terug.

Na de kerkdienst
Na de kerkdienst is er soms nog gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten.
In elk geval staan na de kerkdienst de predikant en een lid van de kerkenraad (bestuur) bij de deur om iedereen een goede zondag en een goede week toe te wensen. Daar is ook gelegenheid om desgewenst een afspraak te maken voor een nader contact.

 

terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.