PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Collecterooster 2020 Collecterooster 2020

COLLECTEROOSTER APRIL - MEI 2020

Zie onderaan de tekst voor de werkwijze tijdens de coronacrisis.

5 april, Palmzondag, PKN/JOP, Het paasverhaal voor jongeren

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur. Doe mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kan laten maken met het paasverhaal.
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

9 april, Witte Donderdag, Diaconie, Inlia
De diaconie-collecte is bestemd voor instellingen zoals Inlia. Deze organisatie is een netwerk van lokale initiatieven vanuit de kerken van diverse richtingen ten behoeve van vluchtelingen in nood. Inlia helpt uitgeprocedeerde vluchtelingen bij de terugkeer naar het land van herkomst. Als terugkeer onmogelijk is, zet ze  zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. Geef aan de collecte om dit mogelijk te blijven maken!
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

10 april, Goede Vrijdag, Inwendige Zendingsbond (IZB)
De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst wordt gehouden komt ten goede aan de Inwendige Zendingsbond (zendingsactiviteiten binnen Nederland).
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

11 april, Stille Zaterdag, Diaconie, Stichting Help Oost Europa (SHOE)
De opbrengst van de diaconiecollecte is dit maal bestemd voor instellingen zoals de stichtingen Boodschappenmand en Help Oost Europa.
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

12 april, Eerste Paasdag, KiA, India, Onderwijs voor kansarme kinderen
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

19 april, Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

26 april, ZWO-dienst, Collecte t.b.v. ZWO-project Syrië
De diaconie-collecte van vandaag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema-project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie). Het gaat over Syrische vluchtelingenkinderen in kampen in Syrië, Libanon en Jordanië.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk de buurlanden. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

3 mei, KiA, Nigeria, Traumahulp slachtoffers Boko Haram
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk doneren voor onze naasten in Nigeria.
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

10 mei, Diaconie, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

17 mei, Diaconie, kerkradio/kerkdienst gemist
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld!
Bankrekening: zie onderaan deze tekst.

NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.


Collectedoelen tijdens de Coronacrisis
Wilt u meehelpen om de tussen- en eindcollecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.

Voor NOACH: u maakt een bedrag b.v. voor 4 zondagen  over, meldt daarbij de data van de diensten en de verdeling kerk en diaconie van het bedrag op NL73RABO0301343403 t.n.v. PGA Almelo

Voor Ontmoeting: u maakt een bedrag b.v. voor 4 zondagen  over, meldt daarbij de data van de diensten en de verdeling kerk en diaconie van het bedrag op NL38RABO0157952134  t.n.v. PGA Almelo.

Voor Pniël:  u maakt een bedrag b.v. voor 4 zondagen  over, meldt daarbij de data van de diensten en de verdeling kerk en diaconie van het bedrag op NL28RABO0111941334  t.n.v. PGA Almelo.

Voor Grote Kerk en Bleekkerk: u maakt een bedrag b.v. voor 4 zondagen  over, meldt daarbij de data van de diensten en de verdeling kerk en diaconie van het bedrag op NL61RABO0102199515  t.n.v. PGA Almelo. Graag vermelden welke wijk het betreft.

Voorbeeld: 16,00 overmaken. Omschrijving Bleekkerk  5/4; 12/4; 19/4; 26/4- 2,00 per collecte
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.