PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Kerkbalans

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.
 
U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting.*
 
*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kerkbalans.
 


Bijdragen, die via de aktie kerkbalans zijn toegezegd, kunnen betaald worden via (IBAN) rek. nummer: NL70 RABO 0373 7149 63 ten name van de Protestantse Gemeente Almelo inzake Kerkbalans

De gelden komen vervolgens terecht bij uw eigen wijk zoals via uw formulier is aangegeven.

 
Uitslag Kerkbalans 2019 Uitslag Kerkbalans 2019
Beste Gemeente leden van de Protestante Gemeente Almelo,

Vanmorgen, 9 februari 2019,  zijn de uitslagen van de actie Kerkbalans 2019 met alle wijken besproken.
Het is verheugend te zien dat het totaal bedrag van de PGA dit jaar is gestegen met 0,9 %. Deze stijging komt vooral ten goede aan de wijken, de opbrengst voor de diaconie is aanzienlijk minder.
De cijfers voor de PGA, onderverdeeld in de 5 wijken zijn in onderstaande tabel te zien.
De Ontmoeting heeft ervoor gekozen om op dit moment uitsluitend voor de kerk een bijdrage te vragen, voor de diaconie volgt in maart een separate actie. Vandaar dat voor de Ontmoeting nog geen bijdrage voor de diaconie bekend is.
Deze cijfers zijn in de afkondiging op zondag 10 februari in de kerkdiensten medegedeeld, ze zijn ook te vinden op onze website.
We kunnen in dankbaarheid terug zien op een goed resultaat, een voorwaarde  om het werk van de PGA ook in 2019 te kunnen blijven uitvoeren.
Tot slot willen we eenieder die heeft meegewerkt aan de actie Kerkbalans 2019 hierbij van harte danken voor hun inzet!

Chris Meier,                                     Piet Visser
Voorzitter CvD.                                Voorzitter CvK.


 
Besteding gelden Protestantse Gemeente Almelo Besteding gelden Protestantse Gemeente Almelo
Uit vragen van gemeenteleden naar aanleiding van de actie Kerkbalans is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over waar de PGA het geld dat binnenkomt voor de kerk aan besteedt.

De begroting 2018 geeft hier een mooi overzicht van. Op hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit.


 
 
 

Inloggen


Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.