College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Financiën, gebouwen, werkgever
Het opzetten van de begroting en de jaarrekening, het beheren van de financiën en de zorg voor de geldwerving - dat alles is de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters.
Het college is ook verantwoordelijk voor de kerkgebouwen.
Daarnaast is het college van kerkrentmeesters de officiële werkgever van het personeel dat in dienst is van de kerkelijke gemeente.
 
Kerkbalans
De kerk moet zichzelf bedruipen; zij krijgt geen subsidie van de overheid. Elk jaar in januari vragen wij alle gemeenteleden om een vrijwillige financiële bijdrage zodat het werk van de Protestantse Gemeente Almelo door kan gaan. Deze actie is algemeen bekend als de Actie Kerkbalans.
 
Bijdragen
Misschien wilt u graag financieel bijdragen aan onze gemeente.
Voor meer informatie hierover kunt u lezen in het menu-item Kerkelijke bijdragen.
 

 
Contactgegevens Contactgegevens

Postadres:
 
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Almelo
p.a. Kerkelijk Bureau
Kerkplein 3
7607 BT Almelo
 
Voorzitter:
P.D. Visser
email:
 
Secretaris:
P.A. Capelle
email:
tel. 0546 - 862274    
 
Penningmeester:
H.J. Boere
email: