College van Diakenen College van Diakenen

De kerk is er niet alleen voor zichzelf!

De kerk heeft ook opdracht om mensen in de samenleving te ondersteunen in hun maatschappelijke nood. Het is onze taak om mee te helpen om de noden van mensen te verlichten en draaglijker te maken. Dat doen we door het werk van diakenen.

Elke wijkgemeente heeft haar eigen diakenen. Daarnaast is er voor de Gemeente Almelo als geheel ook een centraal College van diakenen:
 

Voorzitter: Christina Meier
tel. 06 - 305 63 954
email:
 
Secretaris: Henk H. Nijhuis
De Specht 10
7609 TA Almelo
tel.0546 - 81 0928
email:
 
Penningmeester email:
Klik hier voor verdere informatie over de diaconie. 

 

terug